Aktualności

EDUKACJA " BILANS 2014r."

 1. "BILANS 2014r." - szkolenie stacjonarne

       Termin rozpoczęcia: 03 grudzień 2014        ostatnie wolne miejsca !      

 2. " BILANS ZAMKNIĘCIA ZA 2014r. w jednostkach budżetowych "

        Termin: 16 grudzień 2014r.   3. ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH W ROKU 2015  

                             ROZLICZENIA Z BUDŻETEM  - I ETAP

 1. Zmiany w podatku VAT w 2015r.  

 15 styczeń 2015r.

 2. Zmiany w podatku doch.  o/o fizycznych 2015

 05 luty 2015

 3. Zmiany w podatku doch. o/o prawnych 2015

 02 luty 2015r.

 

             KURSY Z ZAKRESU  "CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO"

 

1. Kurs:  DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO   ( STOPIEŃ I ) 

    I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

    kurs wieczorowy - 92 godziny lekcyjne

    Termin rozpoczęcia:    2015r.     NABÓR TRWA


2. Kurs:  DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO    ( STOPIEŃ I )

    I Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

    Kurs dzienny - 92 godziny lekcyjne        

    Wstępny termin rozpoczęcia:    2015r.   NABÓR TRWA

3. Kurs: DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ D/S RACHUNKOWOŚCI

                                      (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)

      II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

      Kurs wieczorowy (176 godz.)               

      Planowany termin rozpoczęcia:   luty/marzec  2015r.      NABÓR TRWA


 4. Kurs: DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ D/S RACHUNKOWOŚCI 

                                     (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)          

     II Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego    

     Kurs dzienny (176 godz.)                    NABÓR TRWA

     Planowany termin rozpoczęcia luty/marzec 2015r.


5. Kurs: DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

   III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego   

     Kurs dzienny (204 godz.)            (Nabór trwa)

   Planowany termin rozpoczęcia:  2015r.   NABÓR TRWA       


6. Kurs:
DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

    III Stopień ścieżki edukacyjnej procesu Certyfikacji Zawodu Księgowego

     Kurs wieczorowy (204 godz.)         - Nabór trwa -

     Termin rozpoczęcia:    luty/marzec  2015r.     NABÓR TRWA


                                                        

                         ZAPISY NA POZOSTAŁE KURSY

 

1. Kurs: " Specjalista ds. Kadr i Płac "

    Kurs dzienny: 66 godzin        NABÓR TRWA 

    Termin rozpoczęcia:    styczeń 2015r.


2. Kurs: " Specjalista ds. Kadr i Płac "

    Kurs wieczorowy: 66 godzin     NABÓR TRTWA

    Termin rozpoczęcia:   2014r./2015r.


 3. Kurs: " KASJER ZŁOTOWO - WALUTOWY "

     Kurs dzienny: ( 2-dniowy, 16 godzin)      NABÓR TRWA

     Planowany termin rozpoczęcia: listopad/grudzień 2014


4. Kurs: "PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW"

    Kurs dzienny: 40 godzin

    Planowany termin rozpoczęcia:  styczeń 2015r.

 


  

 


       

 

Polecamy

    • Zamknięcie Roku 2014