Oddział w Zielonej Górze

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest organizacją społeczną - jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi - w trosce o umożliwienie im pozyskania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Siedziba SKWP w Zielonej Górze

 

Działalność zawodowej organizacji księgowych  w Polsce ma już  ponad 100-letnią tradycję - powstała w 1907 roku jako Związek Buchalterów w Polsce. W Zielonej Górze pierwsze inauguracyjne zebranie odbyło się w dniu 7 września 1957 roku - w 16 osobowym składzie.

Dziś Oddział Zielonogórski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zrzesza 333 członków zwyczajnych oraz 159 członków wspierających /podmioty gospodarcze/.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest działalność oświatowa w szerokim tego słowa znaczeniu.

Działalność edukacyjną w formie kursów, konferencji i seminariów zawodowych Oddział Okręgowy w Zielonej Górze  prowadzi od 1963 r. W tym zakresie osiągnął bardzo korzystne rezultaty - w  szkoleniach z dziedziny rachunkowości, finansów, podatków, elementów prawa gospodarczego, prawa pracy, przepisów ZUS i innych uczestniczyła następująca ilość słuchaczy:

 

 • - kursy 11.940 osób,
 • - konferencje szkoleniowe i seminaria 34.711 osób,
 • - odczyty 26.290 osób.

 

Obok działalności edukacyjnej Oddział Okręgowy udziela koleżeńskiej pomocy w zakresie:

 • wskazania przepisów, bądź ich interpretacji z dziedziny rachunkowości i finansów,
 • poszukiwania pracy dla członków Stowarzyszenia,
 • wspierania inicjatyw podejmowanych przez członków Kół.

 

W ramach działalności statutowej powołano przy Oddziale Okręgowym 8 jednostek organizacyjnych:

- 7 Kół, w tym: 5 zakładowych, 1 branżowe i 1 międzyzakładowe ,

- Klub Seniora

oraz  dwa kluby dyskusyjne:

 • Klub Księgowego,
 • Klub Osób Prowadzących Biura Rachunkowe.

 

Od 1995 r. Stowarzyszenie posiada własną siedzibę przy ulicy Kopernika 5 w Zielonej Górze, spełniającą warunki nowoczesnej placówki oświatowej, posiadającej:

 

 • - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Zielona Góra pod nr ewidencyjnym KO.II.0142/6/93,
 • - wpis do Wojewódzkiego Rejestru instytucji szkoleniowych dla Województwa Lubuskiego pod nr ewidencyjnym 2.08/00004/2004,
 • - Akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty - KO.III.471.3.2011.IB.

 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze, w uznaniu zasług środowiska księgowych -  Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał Oddziałowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego".

Polecamy

  • Kaledarium