Strona główna img Aktualności

Aktualności

KOMUNIKAT ZUS
01.03.2019
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze przekazuje do Państwa informację o masowej wysyłce listów do Przedsiębiorców.
13.02.2019
Odczyt dla członków SKwP
E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja od 01 stycznia 2019r.
11.02.2019
Konsultacje podatkowe rozpoczęte
Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie planowanych objaśnień, dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym. W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o rozpoczęciu tych konsultacji oraz klauzulę informacyjną, dotycząca przepisów o ochronie danych osobowych, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z tymi dokumentami. Wskazują one m.in. na szczegółowy zakres prowadzonych konsultacji.
23.01.2019
NOWY PłATNIK - wersja 10.02.002
NOWY PROGRAM - PŁATNIK 10.02.002 Informacja dla przedsiębiorców - płatników składek ZUS
26.11.2018
Cykl szkoleń pn: "Rozliczenia z budżetem w 2019r."
Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Zielonej Górze zaprasza na cykl szkoleń z zakresu zmian w przepisach podatkowych w 2019 roku.
05.11.2018
Ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego
Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności” wraz z zaproszeniem do zgłaszania do niego uwag w terminie do 12 listopada 2018 r.
21.10.2018
Odczyt: DYLEMATY ETYCZNE W RACHUNKOWOŚCI - teoria a praktyka
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatny odczyt pn.: "Dylematy etyczne w rachunkowości - teoria a praktyka"
30.08.2018
SKwP - Konferencje dla Biur Rachunkowych
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - partner merytoryczny wydarzeń, zaprasza na:
27.06.2018
I Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych
I Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych
13.06.2018
Ankieta Konisji Europejskiej
W sprawie oceny sprawności europejskich ram finansowej sprawozdawczości publicznej
15.05.2018
Zmiany dotyczące sposobu składania sprawozdań finansowych do KRS
Od 15 marca 2018 r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb składania tych dokumentów różni się w zależności od tego, czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL.
08.05.2018
Dochowanie należytej staranności w VAT
W Ministerstwie Finansów, 25 kwietnia 2018 r., na spotkaniu kończącym etap konsultacji podatkowych, prowadzonych ze stroną społeczną, przedstawiono dokument „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Zawiera on wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli: minister finansów prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś, wiceminister finansów Paweł Gruza oraz przedstawiciele przedsiębiorców, którzy brali udział w konsultacjach. „Metodyka" została skierowana do KAS, ale jest to również informacja dla przedsiębiorców, czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy.
19.04.2018
Nowe obowiązki dla biur rachunkowych
Firmy usługowo prowadzące księgowość mają określone zadania, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - pisze Agata Kowalik w "Rzeczpospolitej" w artykule "Kolejne obowiązki dla biur rachunkowych", który ukazał się 28 marca 2018 r. - w dniu, w którym Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przyjętą przez Sejm 1 marca 2018 r. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokument m.in. definiuje organy administracji rządowej jako właściwe w sprawach przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą nimi minister finansów i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
28.03.2018
Zmiany charakteru pracy księgowych to proces złożony
Przyszłość księgowych to dominacja funkcji analityka i doradcy biznesowego w sprawach finansowych - mówi Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Wywiad otwiera dyskusję na łamach dziennika na temat obecnego stanu i przyszłości zawodu księgowego. Zapraszamy
15.12.2017
Mikołajki w Kole
Mikołajki 2017 Koło Zakładowe SKwP - ZASTAL
10.12.2017
Rozliczenia z budżetem
Zmiany w przepisach podatkowych na 2018 rok (VAT, PIT, CIT)
14.06.2017
Obchody 110-lecia SKwP
Obchody 110-lecia SKwP i 60-lecia Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze
}
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO