Strona główna img Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest organizacją społeczną - jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi - w trosce o umożliwienie im pozyskania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
 
Działalność zawodowej organizacji księgowych  w Polsce ma już  ponad 100-letnią tradycję - powstała w 1907 roku jako Związek Buchalterów w Polsce. W Zielonej Górze pierwsze inauguracyjne zebranie odbyło się w dniu 7 września 1957 roku - w 16 osobowym składzie.
Dziś Oddział Zielonogórski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zrzesza 333 członków zwyczajnych oraz 159 członków wspierających /podmioty gospodarcze/.
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest działalność oświatowa w szerokim tego słowa znaczeniu.
Działalność edukacyjną w formie kursów, konferencji i seminariów zawodowych Oddział Okręgowy w Zielonej Górze  prowadzi od 1963 r. W tym zakresie osiągnął bardzo korzystne rezultaty - w  szkoleniach z dziedziny rachunkowości, finansów, podatków, elementów prawa gospodarczego, prawa pracy, przepisów ZUS i innych uczestniczyła następująca ilość słuchaczy: 

  • kursy 11.940 osób,
  • konferencje szkoleniowe i seminaria 34.711 osób,
  • odczyty 26.290 osób.

Obok działalności edukacyjnej Oddział Okręgowy udziela koleżeńskiej pomocy w zakresie:
wskazania przepisów, bądź ich interpretacji z dziedziny rachunkowości i finansów,
poszukiwania pracy dla członków Stowarzyszenia,
wspierania inicjatyw podejmowanych przez członków Kół.
 
W ramach działalności statutowej powołano przy Oddziale Okręgowym 8 jednostek organizacyjnych:

  • 7 Kół, w tym: 5 zakładowych, 1 branżowe i 1 międzyzakładowe ,
  • Klub Seniora

oraz  dwa kluby dyskusyjne:

  • Klub Księgowego,
  • Klub Osób Prowadzących Biura Rachunkowe.

 
Od 1995 r. Stowarzyszenie posiada własną siedzibę przy ulicy Kopernika 5 w Zielonej Górze, spełniającą warunki nowoczesnej placówki oświatowej, posiadającej:

  • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Zielona Góra pod nr ewidencyjnym KO.II.0142/6/93,
  • wpis do Wojewódzkiego Rejestru instytucji szkoleniowych dla Województwa Lubuskiego pod nr ewidencyjnym 2.08/00004/2004,
  • Akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty - KO.III.471.3.2011.IB.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze, w uznaniu zasług środowiska księgowych -  Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał Oddziałowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego".

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO