Członkostwo w SKwP

Jak zostać Członkiem SKwP?

Warunki uzyskania członkostwa w SKwP:
Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SKwP może zostać Członkiem zwyczajnym lub Członkiem wspierającym SKwP. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską (link deklaracja), którą składa w wybranym przez siebie Oddziale. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje na skutek wydania decyzji przez zarząd odnośnego Oddziału Okręgowego i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych)

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:

Członków zwyczajnych

Członkiem zwyczajnymi mogą zostać:

1. pracownicy finansowo-księgowi,

2. pracownicy przetwarzania danych rachunkowości,

3. biegli rewidenci, dyplomowani biegli księgowi, rewidenci księgowi oraz inni pracownicy rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,

4. nauczyciele oraz pracownicy nauki w dziedzinach: finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej i dyscyplin pokrewnych,

5. pracownicy bankowi oraz jednostek doradczych i opiniodawczych,

6. pracownicy skarbowości i doradcy podatkowi,

7. studenci i uczniowie kierunków finansów, rachunkowości i dziedzin pokrewnych,

 

Członków wspierających

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierający może      zostać przyjęta również osoba fizyczna. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia.
           
Członków honorowych

Godność ta jest nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia lub rozwoju nauki finansów, rachunkowości i dziedzin powiązanych oraz ich praktycznego zastosowania.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w działalności stowarzyszenia.

OPŁATY:

Składki członkowskie (składka roczna)
•członek zwyczajny 12 zł
•członek wspierający (firma) min. 50 zł

Po wypełnieniu deklaracji i dostarczeniu 1 zdjęcia zostanie wydana legitymacja członkowska.

Jednorazowa wpłata wpisowego wynosi 5 zł.

Składki roczne można wpłacić w kasie Stowarzyszenia lub przelewem na konto:
BGŻ BNP PARIBAS Oddział Zielona Góra nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160


Więcej na temat członkostwa w SKwP: Oferta statutowa (kliknij)Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja on-line)

Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja pdf)

 

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO