Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I Stopień - Kurs dla kandydatów na księgowego - wieczorowy (92 godz.)

I Stopień - Kurs dla kandydatów na księgowego - wieczorowy (92 godz.)

Miasto:
Zielona Góra
Data rozpoczęcia:
wrzesień 2018
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
1750,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
500,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.

PROGRAM:

I.Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:

 1.  Organizacja działalności gospodarczej - pojęcia wstępne z rachunkowości

 2.  Charakterystyka aktywów i pasywów

 3.  Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie

 4.  Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans

 5.  Dowody księgowe

 6.  Księgi rachunkowe.

 7.  Ewidencja operacji bilansowych

 8.  Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej

 9.  Ewidencja kosztów i przychodów  działalności finansowej

 10.  Ewidencja operacji nadzwyczajnych

 11.  Zasady ustalania wyniku finansowego

 12.  Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat) 

 13.  Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych

 14.  Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej

 II. Wybrane zagadnienia publicznoprawne

  1. System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa

  2. Vat - ogólne zasady podatku

  3. Podatki dochodowe - formy opodatkowania działalności gospodarczej

  4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

  5. Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa

  6. Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w trybie popołudniowym:
•zajęcia w dwa dni robocze po południu w godz. 16.30 - 19.30 (poniedziałki/środy)

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:
•materiały szkoleniowe,
•gorące napoje - kawa, herbata, itp.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 68 325 31 48    
tel. 68 325 35 91
e-mail: szkolenia@zgora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.15

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@zgora.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin