Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I Stopień - Kurs dla kandydatów na księgowego - wieczorowy (92 godziny lekcyjnych)

I Stopień - Kurs dla kandydatów na księgowego - wieczorowy (92 godziny lekcyjnych)

Miasto:
Zielona Góra
Data rozpoczęcia:
Nabór trwa
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
1750,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
750,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
Rata 2 - pozostała wartość płatna do połowy kursu
zapisz się

Cel :

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U.  z 2014 r. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu  dla kandydatów na księgowego może być osoba: 

a)   posiadająca co najmniej wykształcenie średnie,

b)   uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c)   rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu:

I.  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (72 godziny).

 1.  Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne.

 2.  Pojęcia wstępne z rachunkowości.

 3.  Charakterystyka aktywów i pasywów.

 4.  Operacje gospodarcze.

 5.  Dowody księgowe.

6.  Księgi rachunkowe.

7.  Ewidencja podstawowych operacji bilansowych.

 8.  Ewidencja podstawowych operacji wynikowych.

 9.  Zasady ustalania wyniku finansowego.

 10.  Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 11.  Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat). 

 12.  Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.

 13.  Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo - księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 II.  Wybrane zagadnienia publicznoprawne (18 godzin).

  1.  System podatkowy w Polsce.

  2.  VAT - podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania.

  3.  Podatki dochodowe - podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.

  4.  Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka.

  5.  Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

       Egzamin pisemny: 2 godziny

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70 % godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

Informacje organizacyjne: 

Kurs jest organizowany w trybie wieczorowym, zajęcia odbywają się w dwa dni robocze w godz. 16.30 - 19.30 w salach wykładowych Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 5.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i środy (16.30 - 19.30)

Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS Nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160

lub gotówką w kasie Oddziału

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują:


- podręcznik i zbiór zadań,

- ustawę o rachunkowości,

- Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,

- inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców,

- serwis kawowy.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 68 325 31 48    
tel. 68 325 35 91
e-mail: szkolenia@zgora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.15

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@zgora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO