Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II Stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds rachunkowości - dzienny (176 godz.)

II Stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds rachunkowości - dzienny (176 godz.)

Miasto:
Zielona Góra
Data rozpoczęcia:
wrzesień 2018
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
2750,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
700,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
zapisz się

PROGRAM:

I. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (124 godz. zajęć dydaktycznych).

1.Zagadnienia organizacji rachunkowości.
2.Zagadnienia IT.
3.Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki.
4.Rozrachunki.
5.Materiały i towary.
6.Niefinansowe aktywa trwałe.
7.Inwestycje i zobowiązania finansowe.
8.Kapitały (fundusze) własne.
9.Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
10.Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.
11.Wynik finansowy.
12.Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego.
13.Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

II. Prawo podatkowe (32 godz. zajęć dydaktycznych).


1.Podatek od towarów i usług (VAT).
2.Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
3.Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT).
4.Podatki kosztowe i opłaty.
5.Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.


III. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego (20 godz. zajęć dydaktycznych).

1.Prawo pracy.
2.Prawo ubezpieczeń społecznych.
3.Prawo gospodarcze.

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Kursu podstaw rachunkowości – dla kandydatów na księgowego.

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w trybie stacjonarnym:
•zajęcia w jeden stały dzień roboczy w godz. 9.00 - 15.00

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:
•materiały szkoleniowe,
•gorące napoje - kawa, herbata, itp.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 68 325 31 48    
tel. 68 325 35 91
e-mail: szkolenia@zgora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.15

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@zgora.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin