Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img III Stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - dzienny (204 godz.)

III Stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - dzienny (204 godz.)

Miasto:
Zielona Góra
Data rozpoczęcia:
listopad 2018
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
3150,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
800,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 121101) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczami Kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego).

PROGRAM:

I. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe (80 godz. zajęć dydaktycznych).

1.Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF).
2.Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
3.Odroczony podatek dochodowy.
4.Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
5.Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
6.Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
7.Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych.
8.Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) –  z uwzględnieniem skutków podatkowych.
9.Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej  w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych.

II. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami (44 godz. zajęć dydaktycznych).

1.Rachunek kosztów.
2.Podstawy rachunkowości zarządczej.
3.Podstawy zarządzania finansami.

III. Sprawozdania finansowe i ich analiza (32 godz. zajęć dydaktycznych).

1.Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych.
2.Rachunek przepływów pieniężnych.
3.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
4.Sprawozdanie z działalności.
5.Konsolidacja sprawozdań finansowych.
6.Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej.

IV. Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji (42 godz. zajęć dydaktycznych).

1.Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
2.Podatek od towarów i usług – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
3.Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych .
4.Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe.

V. Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia (6 godz. zajęć dydaktycznych).

1.Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy.
2.Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.
3.Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe).

ORGANZACJA:

Kurs jest organizowany w trybie stacjonarnym:
• jeden stały dzień roboczy w tytgodniu w godz. 9.00 - 15.00

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:
•materiały szkoleniowe,
•gorące napoje - kawa, herbata, itp.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 68 325 31 48    
tel. 68 325 35 91
e-mail: szkolenia@zgora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.15

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@zgora.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO