Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs:Podatek VAT 2018-podzielona płatność oraz problematyczne zagadnienia w podatku VAT (8 godzin)

Kurs:Podatek VAT 2018-podzielona płatność oraz problematyczne zagadnienia w podatku VAT (8 godzin)

Miasto:
Zielona Góra
Data rozpoczęcia:
2018-03-13
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

CEL:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy związanej ze zmianami w związku z ustawą wprowadzającą system „split payment” (podzielonej  płatności) w podatku VAT od lipca 2018 r. oraz  omówienie zagadnień związanych z rozliczeniem podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających się często w  codziennej praktyce gospodarczej. W trakcie szkolenia przedstawione będą także inne planowane zmiany w podatku VAT, z których część może wejść w życie w trakcie roku 2018.

PROGRAM:

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.

1. Zmiana w ustawie o VAT - mechanizm podzielonej płatności („split payment”)
    a. Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od lipca 2018 r.
    b. dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?
    c. jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?
    d. korzyści zastosowania „split payment”

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym.
    a. kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
    b. „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT - w jaki sposób kontrahent opłacać będzie   należności faktury?
    c. czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
    d. czy  wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?
    e. czy inne instytucje niż banki będą prowadzić racunek VAT?
    f. jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
    g. do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
    h. na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
    i. egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
    j. jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
    a. częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
    b. podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
    c. podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”
    d. fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”
    e.  formy płatności  transakcji handlowych a „split payment”

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”
    a. prawo do odliczenia VAT a „split payment”
    b. termin zwrotu VAT a „split payment”
    c. transakcje międzynarodowe a „split payment”

II. Inne zmiany dotyczące podatku VAT 2018 – 2019.

1.  Zmiana Ordynacji podatkowej (obowiązująca od 25 grudnia 2017 r.) – nowe narzędzia sprawdzania rzetelności kontrahenta:
     a.   możliwość sprawdzania ujęcia transakcji przez kontrahenta,
     b.   możliwość sprawdzenia rzetelności składania deklaracji oraz zapłaty podatku przez kontrahenta,
     c.   możliwe skutki zmian dla oceny zachowania należytej staranności przez podatnika.

2.   Centralny Rejestr Podatników VAT:
     a.  zakres danych zawartych w rejestrze,
     b.  kontrowersyjne zmiany w ustawach PIT i CIT związane z rejestrem podatników VAT czynnych – jakie skutki w kosztach uzyskania przychodów w związku z nie sprawdzeniem danych kontrahenta?,
     c. rejestr Podatników VAT czynnych a solidarna odpowiedzialność kontrahentów – kiedy niesprawdzenie kontrahenta może      skutkować zapłatą jego podatku?

3.  Kasy rejestrujące 2018 - 2019:
     a.  omówienie rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych na rok 2018 - rozszerzony katalog usług objętych bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji,
     b.  harmonogram wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących dla poszczególnych branż,
     c.  nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.

III. Problematyczne zagadnienia w rozliczaniu podatku VAT - aspekty prawne i praktyczne

1. Odwrotne obciążenie od 2017 r. - nowe zasady odliczania VAT przy transakcjach objętych Odwrotnym Obciążeniem – w tym odliczanie VAT przy imporcie usług i WNT.
    a.   kiedy dochodzi do konieczności odrębnego wykazania podatku należnego i naliczonego?
    b.  kiedy nastąpi konieczność zapłaty odsetek?
    c.  ważny wyrok WSA odnośnie nowych zasad odliczeń przy odwrotnych obciążeniach.

2. Świadczenie usług – problematyczne zagadnienia w rozliczeniach VAT
    a. Usługi świadczone w okresach rozliczeniowych muszą mieć charakter ciągły? – jak orzekają sądy w sporach podatników z fiskusem?,
    b. Świadczenie usług budowlanych, instalacyjnych i budowlano-montażowych poza terytorium Polski – jak nie wpaść w pułapkę rejestracji do VAT w innym kraju?
    c. Nabycie towaru na terytorium Polski od podmiotu niebędącego polskim podatnikiem VAT- jak opodatkować taki zakup i jak wykazać prawidłowo w deklaracji VAT?
    d. Czy świadczenie usługi dla podatnika zarejestrowanego w Polsce do VAT może być eksportem usług?
    e. Czy kara umowna może być czynnością opodatkowaną VAT?
    f. Zwrot kosztów a refakturowanie? – kiedy dochodzi do opodatkowania VAT jeżeli ktoś pokrywa koszt usługi? – najczęściej popełniane błędy oraz ich konsekwencje dla stron transakcji,
    g. Nieodpłatne świadczenie usług – czy zawsze podlega opodatkowaniu? – nieodpłatne świadczenie usług a nieodpłatna dostawa towarów – zasadnicze różnice w rozliczeniu VAT

3.  Odliczanie podatku VAT – praktyczne problemy
     a. czy do odliczenia podatku naliczonego zawsze niezbędne jest posiadanie faktury?,
     b. w jakich sytuacjach można odliczyć podatek przy zakupie usług gastronomicznych i hotelowych pomimo ustawowego zakazu? – najnowsze orzecznictwo w sporach z fiskusem,
    c. odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją podatnika czynnego – interpretacje Ministerstwa Finansów,
    d. Błędna stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia VAT

4.   Kasy fiskalne, faktury oraz faktury korygujące – problemy praktyczne
     a. Kasy fiskalne – moment fiskalizacji a moment powstania obowiązku podatkowego – najczęściej popełniane błędy, w szczególności w zakresie obliczania limitu zwolnienia do 20 000 zł,
     b. Czynność zwolnione z fiskalizacji – kiedy nie ma obowiązku fiskalizacji sprzedaży pomimo posiadania kasy fiskalnej?
     c. Czy czynność zwolnione z fiskalizacji wlicza się do kwotowego limitu zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej?,
     d. Faktury wystawiane do paragonów – czy powinny być ujmowane w ewidencji VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 r.? – najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów,
     e. Faktury wystawiane do paragonów – czy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę gdy nabywca nie zwraca paragonu?
     f. Faktury korygujące – korygowanie błędów na fakturze poprzez wystawianie faktury korygującej „do zera” oraz wystawianie nowej faktury – najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów
     g. Uzyskanie potwierdzenia faktury korygującej – czy zawsze konieczne? Możliwe sposoby potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w interpretacjach Ministerstwa Finansów – „żółta zwrotka” odchodzi do lamusa?
     h. "Rabat pośredni" - na czym polega i jak go rozliczyć – czy należy korygować podatek naliczony?
i. faktury korygujące "true-up" - czy należy dokonywać korekty „na bieżąco” czy "wstecz"?

WYKŁADOWCA:

Michał Krawczyk – doradca podatkowy, specjalizujący się w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej, były pracownik organów podatkowych. W latach 2008 -2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Coachów Biznesu oraz Szkoły Trenerów Biznesu. Autor i współautor wielu publikacji podatkowych.

ORGANIZACJA:

Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych (45 min.)

Godzina: 9.00 do 15.00

Miejsce: Oddział Okręgowy SKwP w Zielonej Górze, ul. Kopernika 5

W ramach kursu uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczanie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w złączniku nr 5 Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.1632),

Zapewniamy serwis kawowy.

Opłatę za kurs prosimy uiścić przelewem na konto:

BGŻ BNP PARIBAS nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160

lub gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty (formularza) zgłoszenia, które jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 


 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 68 325 31 48    
tel. 68 325 35 91
e-mail: szkolenia@zgora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.15

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@zgora.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin