Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kurs Specjalista ds kadr i płac - wieczorowy (68 godz.)

Kurs Specjalista ds kadr i płac - wieczorowy (68 godz.)

Miasto:
Zielona Góra
Data rozpoczęcia:
Nabór trwa
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
1350,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
400,- płatne do dnia rozpoczęcia kursu;
Rata 2 - pozostała wartość płatna do połowy kursu
zapisz się

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac. W kursie przewidziano praktyczne zajęcia przy komputerze z programen PŁATNIK.


PROGRAM:

I.  K A D R Y:

1. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne (definicje, różnice).

2. Nawiązywanie stosunku pracy (umowa o pracę na okres próbny, na czas określony i nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy).

3. Rozwiązywanie stosunku pracy (wymogi formalne, pracownicy podlegający szczególnej ochronie, wypowiedzenia zmieniające, porozumienie stron, bez wypowiedzenia, obowiązki pracodawcy, świadectwo pracy, wypowiedzenie umów o pracę na okres próbny,czas określony itd.).

4. Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy ( tryb dokonywania zwolnień grupowych, indywidualnych, uprawnienia osób objętych szczególna ochroną).

5. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.

6. Wynagrodzenia za pracę - świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy, świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy.

7. Czas pracy (równoważne normy czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy, ewidencja czasu pracy, praca w porze nocnej, w niedziele i święta, praca w godzinach nadliczbowych).

8. Urlop wypoczynkowy w świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy ( zasady nabywania, wymiar, podział, przesuwanie i przerywanie urlopu).

 

II.  P Ł A C E:  

1. Dokumentacja stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzeń.

2. Ustalanie wynagrodzeń brutto przez sporządzenie list płac.

3. Naliczanie zasiłków finansowanych przez ZUS.

•świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (rodzaje świadczeń, ustalanie prawa do poszczególnych zasiłków, ich wysokość oraz dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń),

•sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników oraz osób niebędących pracownikami,

•zasady wypłaty świadczeń

4. Zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń.

5. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym wybranych grup ubezpieczonych, między innymi: pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopach wychowawczych.

6. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w/w grup ubezpieczonych.

7. Zasady naliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

8. Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

9. Obowiązki płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczonych.


ORGANIZACJA:


• kurs wieczorowy - ( zajęcia - 2 dni robocze po południu w godz. od 16:30 - 19:30 i co 2 tygodnie w sobotę w godz. od 9:00 - 15:00 )


DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

- materiały przygotowane przez wykładowców

- gorące napoje - kawa, herbata

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 68 325 31 48    
tel. 68 325 35 91
e-mail: szkolenia@zgora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.15

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@zgora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO